fbpx

SKODA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HADM Mieczysław Gramatowski”, 83-200 Starogard Gdański, Rokocin 4G.
 2. Inspektorem ochrony  danych  jest  Bogusław  Kawczyński, e-mail: iod@hadm.pl
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing i realizacja świadczonych usług, zaś podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz zawarcie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być Volkswagen Group Polska sp. z o.o., 61-037 Poznań, Krańcowa 44, podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Administrator danych nie przewiduje przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu pozostawania klientem administratora oraz przez 5 lat po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

KIA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HADM PLUS” Hanna Gramatowska 83-200 Starogard Gdański, Rokocin 4G.
 2. Inspektorem ochrony  danych  jest  Bogusław  Kawczyński, e-mail: iod@hadm.pl
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing i realizacja świadczonych usług, zaś podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz zawarcie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być Kia Motors Polska Sp. z o.o., 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu pozostawania klientem administratora oraz przez 5 lat po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

  Szanowny Kliencie

  Jako Autoryzowany Dealer oraz Serwis Kia poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych oraz chcemy, abyś czuł się swobodnie odwiedzając naszą siedzibę. Ochrona Twojej prywatności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz wykorzystaniu Twoich danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Jesteśmy dumni, że w pełni uwzględniamy Twoje prawa oraz szanujemy Twoją prywatność w naszej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, takimi jak przepisy w zakresie ochrony danych.

  Poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

  Administratorem Danych Osobowych jest Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02­819 Warszawa nr KRS: 18778. Inspektor Ochrony Danych Osobowych — Pan Maciej Wara Wąsowski – iod@kiamotors.pl

  Dealer PHU HADM PLUS z siedzibą w Rokocin 4G 83-200 Starogard Gdański przetwarza Twoje dane osobowe na zlecenie Administratora lub jako niezależny Administrator Danych.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Dealera

  Inspektor ochrony danych naszej spółki, Pan Bogusław Kawczyński e-mail iod@hadm.pl jest do Twojej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych oraz prywatności.

  Kategorie danych, cele przetwarzania, podstawa prawna oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez przetwarzanie na podstawie art. 6 I f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności dane podstawowe (np. imię i nazwisko, nazwę spółki, adres, dane kontaktowe oraz preferencje, dane osoby kontaktowej/kierowcy, dane bankowe), dane dotyczące Twoich pojazdów oraz daty badań technicznych, dane dotyczące umowy oraz faktur, pierwszej rejestracji, historii serwisowania oraz danych technicznych Twojego pojazdu, w tym dane diagnostyczne, wykonanie prace oraz używanych częściach, w tym numer identyfikacyjny pojazdu w celu

  • Odpowiedniej realizacji umowy, której jesteś stroną (w szczególności zlecenia naprawy, umowy kupna samochodu, części lub akcesoria, umowy gwarancji samochodu w oparciu o art. 6 I b) RODO;
  • Wypełnienie obowiązku monitorowania, konserwacji produktu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. przez

  wezwanie oraz bezpłatny serwis) jak również w celu rozwoju i ulepszenie produktu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu producenta oraz użytkownika samochodu zgodnie z art. 6 I f) RODO;

  Marketingu bezpośredniego/reklama bezpośrednia (np. informacje o produkcie lub usłudze dla klienta, zaproszenie na prezentacje produktów, powiadomienie o innowacjach technicznych, wymianach opon, terminie badania technicznego pojazdu, informacjach i promocjach serwisowych, ofertach powiązanych usług w momencie wygaśnięcia leasingu/umowy o finansowanie, nowych możliwościach zakupu, wysyłanie czasopism dla konsumentów) oraz badania satysfakcji konsumentów w oparciu o Twoją zgodę (patrz poniżej) zgodnie z art. 6 I a) RODO oraz, w dopuszczalnym zakresie bez Twojej zgody, w oparciu o prawnie uzasadniony interes producenta, Administratora Danych oraz nasz jako Autoryzowanego dealera i serwis KIA zgodnie z art. 6 I f) RODO;

  Egzekucja bądź obrona przed roszczeniami cywilnoprawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku na podstawie prawnie uzasadnionego interesu odpowiednio osoby występującej z roszczeniem bądź pozwanego zgodnie z art. I f) oraz 6 IV RODO; oraz

  W takim stopniu w jakim przetwarzanie oraz wykorzystanie Twoich danych jest prawnie wymagane, np. w celu przestrzegania podatkowych oraz handlowych terminów przechowywania na podstawie art. 6 I c) RODO.

  Odbiorcami Twoich danych osobowych, w tym przekazywanie do państw trzecich oraz odpowiednich podmiotów udzielających gwarancję są :

  KIA Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main jako europejskiego przedstawiciela producenta, www.kia.eu;

  KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producenta, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;

  Inne Autoryzowane Salony i Serwisy Kia obsługujące Państwa samochód

  Podmioty i dostawcy usług, przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora oraz Podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.

  Okres przechowywania

  Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie tak długo jak jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów. Oznacza to że :

  Dla celów realizacji umowy oraz egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilno-prawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku nałożonego na Państwa do końca roku po zakończeniu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń;

  Dla celów marketingu bezpośredniego do momentu zakończenia naszych relacji biznesowych; oraz

  W zakresie oraz tak długo jak przechowywanie danych jest wymagane przez prawo bądź do spełnienia obowiązku obserwacji i konserwacji produktu oraz dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również, aby ulepszyć produkt.

  Prawo do sprzeciwu wobec reklamy

  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania w zakresie powiązanym z reklamą bezpośrednią. W tym celu, możesz się z nami skontaktować lub -w zakresie w jakim sprzeciw jest skierowany przeciwko Administratorowi Danych z KIA Motors Polska Sp. z o.o. poprzez wyżej wymienione dane kontaktowe.

  Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą dłużej przetwarzane w tym celu. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

  Twoje pozostałe prawa

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych masz prawo do:

  Żądania dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO): Możesz mieć również prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych. Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać Twoje prawo dostępu. Masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane. Za kolejne kopie wymagane przez Ciebie, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne;

  Żądanie sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO): Masz prawo do otrzymania od nas sprostowania Twoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawi .nie dodatkowego oświadczenia;

  Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe jeżeli jest to prawnie dopuszczane;

  Żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18,RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach;

  Żądanie przeniesienia danych (art. 20 RODO): W pewnych okolicznościach, masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam zapewniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony; oraz

  Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO): W pewnych okolicznościach masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Organ nadzorczy odpowiedzialny w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

CITROEN

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HADM AG Sp. z o.o. Sp. k., 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 87.
 2. Inspektorem ochrony  danych  jest  Bogusław  Kawczyński, e-mail: iod@hadm.pl
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing i realizacja świadczonych usług, zaś podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz zawarcie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być Citroën Polska sp. z o.o., 02-219 Warszawa, Al. Krakowska 206, podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu pozostawania klientem administratora oraz przez 5 lat po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

OPEL

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HADM AG Sp. z o.o. Sp. k., 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 87.
 2. Inspektorem ochrony  danych  jest  Bogusław  Kawczyński, e-mail: iod@hadm.pl
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing i realizacja świadczonych usług, zaś podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz zawarcie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być Citroën Polska sp. z o.o., 02-219 Warszawa, Al. Krakowska 206, podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu pozostawania klientem administratora oraz przez 5 lat po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do kontaktu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu szczegółową ofertę.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Starogardzie Gdańskim lub Elblągu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Elblągu lub Starogardzie Gdańskim. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Starogardzie Gdańskim lub Elblągu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.


#
HADM Gramatowski