fbpx

Regulamin „Środy za 1 zł”

Regulamin oferty promocyjnej „ŚRODY za 1 zł” Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Rejsie.
Art. 1. Organizator Oferty promocyjnej
Organizatorem vouchera jest HADM AG Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Elblągu, ul. Warszawska 87.

Art. 2. Zasady uczestnictwa w Ofercie promocyjnej
Oferta promocyjna „Środy za 1 zł” dotyczy klientów którzy w przeciągu ostatnich 2 lat zakupili auto bądź w przeciągu ostatnich 12 miesięcy dokonali usługi serwisowej w salonach HADM AG Sp. Z o.o. Sp.k., 82- 300 Elbląg, ul. Warszawska 87, Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „HADM” Mieczysław Gramatowski Rokocin 4G, 82- 300 Starogard Gd. Oddział: ul. Warszawska 87, 82-300 Elbląg, „HADM Plus” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gramatowska Hanna, Rokocin 4G, 83-200 Starogard Gdański.

Uczestnikami Oferty promocyjnej mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu. Zgłaszający się bezpośrednio do siedziby organizatora i potwierdzający tożsamość odpowiednim dokumentem.

Art. 3. Zasady uczestnictwa w Ofercie promocyjnej
Każdy Klient musi zaakceptować niniejszy Regulamin.
Rejs obywać będzie się z obsługą, która posiada dokumenty uprawniające do jego obsługi.
Każdy uczestnik rejsu przed rozpoczęciem rejsu musi zapoznać się i zaakceptować „Regulamin przewozu osób przez HADM AG Sp. z o.o. Sp.k w ramach przejazdu drogą wodną.”

Rejs katamaranem HADMIK oraz HADMÓWKA może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora tj. utrudnienia pogodowe, działania sił wyższych, które zaburzają bezpieczne odbycie rejsu.
Rejs może również zostać odwołany przez sytuację związaną z pandemią COVID-19. O trasie odbytego rejsu ostatecznie decyduje Kapitan katamaranu.
Przed wejściem na pokład każdy uczestnik rejsu w związku z pandemią COVID- 19 musi wypełnić ankietę bezpieczeństwa.
Uczestnik rejsu zobowiązany jest do rezerwacji terminu rejsu minimum z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczestnik rejsu przy dokonaniu rezerwacji informuję o ilości osób, które razem z nim uczestniczyć będą w rejsie.
Organizator ustala termin rejsu i informuję o wolnych miejscach na dany rejs każdego Klienta.
Rejs rozpocznie się na Starym Mieście w Elblągu przy Bulwarze Zygmunta Augusta. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca rozpoczęcia rejsu.
W celu ustalenia terminu rejsu Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu telefonicznego bądź mailowego.
Numer tel.: 730 066 861 / (55) 230 40 73
E-mail: rejsy@hadm.pl

Art. 4. Data ważności Oferty promocyjnej
Oferta promocyjna ważna jest od 30.06.2022 i jest ograniczona czasowo.

Art. 5. Warunki ogólne.
Klient, może skorzystać z Oferty promocyjnej jednorazowo.
Czas trwania rejsu: maksymalnie do 1 godziny.
Rejs odbywa się katamaranem HADMIKIEM lub HADMÓWKĄ.
Organizator decyduję o wyborze katamaranu, którym Klient odbędzie rejs.

Art. 6. Postanowienia końcowe
Biorąc udział w rejsie Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady rejsu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji uczestnictwa w rejsie. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników rejsu.

 

 

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do kontaktu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu szczegółową ofertę.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Starogardzie Gdańskim lub Elblągu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Elblągu lub Starogardzie Gdańskim. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Starogardzie Gdańskim lub Elblągu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.


#
HADM Gramatowski